Artistieke parcours à Louvain-la-Neuve

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Image

Beschrijving

Tijdens 2 weekend in Louvain-la-Neuve, 151 kunstenaars en 92 tentoonstellingsruimten te ontdekken !

Locatie

Galerie des Halles, 1
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

+3210474747

info@ahlln.be

www.trefle-lln.be