Wie zijn wij?

Het team van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant bestaat uit 9 personen die zich wijden aan de toeristische promotie van Waals-Brabant.

Chloé, de verwelkomster

Belast met de promotie

Chloé, de verwelkomster

Ik ben belast met de organisatie en de opvolging van de vakantiesalons. Daar kunt u mij ook zien. Ik coördineer de onthaalantennes van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant. Ik bekommer me ook om de Facebook-pagina’s in het Nederlands en het Engels.

Coline, de communicatiespecialiste

Verantwoordelijk voor de communicatie

Coline, de communicatiespecialiste

Ik ben verantwoordelijk voor alle communicatie van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant. Ik stel de verschillende brochures samen, beheer onze website en onze toekomstige blog. Ik ben verantwoordelijk voor de media-acties en de persrelaties.

Coralie, de ontwerpster

Verantwoordelijk voor de structurering van de producten

Coralie, de ontwerpster

Ik ben belast met de structurering van de toeristische producten en de ontwikkeling van bepaalde thema’s voor het Maison du Tourisme. Ik analyseer de behoeftes en de wensen van de toeristen om hen mooie ervaringen te kunnen aanbieden in Waals-Brabant.

Gene, de ontwerpster van verbindingslijnen

Belast met de promotie

Gene, de ontwerpster van verbindingslijnen

Ik ga de toeristische partners van Waals-Brabant opzoeken met het doel een link te creëren tussen hen en zo de toeristische promotie te optimaliseren. De fans van de Facebook-pagina ‘Beleef Waals-Brabant’ inspireren, is ook een deel van mijn dagelijkse taken.

Seb, de visionair

Directeur

Seb, de visionair

Ik ben verantwoordelijk voor het hele team van het Maison du Tourisme. Ik coördineer de vele projecten, zowel deze gericht naar de toeristen als naar onze toeristische partners. Ik houd voortdurend de evolutie van de sector en de technologie in het oog.

Olivier, de digitale gids

Adviseur e-toerisme

Olivier, de digitale gids

Mijn opdracht bestaat er vooral in alle toeristische actoren van Waals-Brabant te adviseren en op te leiden in het gebruik van digitale instrumenten. Ik houd ook een toeziend oog op de sociale netwerken en de website.

Tiffany, de burgervrouw

Secretaresse en belast met projecten

Tiffany, de burgervrouw

Ik houd me bezig met lokaal toerisme, met subsidies voor folkloristische verenigingen en de opvolging van de procedures van het Maison du Tourisme. Ik verdeel mijn tijd ook tussen animatie op het terrein en administratie.

Vince, de visuele

Graficus en webmaster

Vince, de visuele

Mijn werk bestaat vooral uit de vormgeving en het in beeld brengen van de ideeën van mijn collega’s, zoals met affiches, brochures, reclame, banners… Ook de website en de mediatheek zijn instrumenten van mijn dagelijkse taak.
Luc et Serge

Luc en Serge, de opvangers

Onthaalmedewerkers

Luc et Serge, de opvangers

Wij ontvangen u met plezier in het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon om al uw vragen over het grondgebied van Waals-Brabant te beantwoorden.

De beste dingen die gebeuren in de bedrijfswereld, zijn niet het resultaat van één enkel persoon, maar van het werk van een heel team.

We zijn social ook...