Wettelijke vermeldingen

Gelieve de hiernavolgende vermeldingen aandachtig te lezen. Zij betreffen de politiek van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant voor wat betreft het gebruik van de huidige website, de cookies en het beheer van de gegevens van persoonlijke aard (privésfeer).

© De foto’s die gebruikt worden op deze website zijn exclusieve eigendom van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant, van Wallonië België Toerisme of van onze toeristische partners, tenzij anders vermeld. Voor elk gebruik of elke reproductie is een voorafgaande toestemming vereist. 

De site is uitgegeven en wordt beheerd door de VZW Maison du Tourisme du Brabant wallon.

Zetel van de instelling:

Place du Brabant wallon, 1

1300 Wavre – Belgique

Contactgegevens:

+32 (0)10 23 61 08 
info@destinationbw.be 

Afgevaardigde voor de gegevensbescherming:
Geneviève Baelde – info@destinationbw.be

Concept, realisatie, design, technische administratie en beheer van de website

SARL SCOP Laëtis
Place de l’église
12120 ARVIEU
www.laetis.fr

Hosting

OVH
Maatschappelijke zetel:
2 rue Kellerman
59100 Roubaix
www.ovh.com

1. Voorwaarden voor het gebruik van de website

Gelieve de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Door de huidige website te bezoeken of te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Aanvaardt u deze voorwaarden niet, bezoek of gebruik de huidige website niet en evenmin de informatie die ze bevat.

Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant behoudt zich het recht voor om de huidige vermeldingen te wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. Wij raden u dus aan om ze regelmatig te raadplegen.
In het geval van een wijziging van de wettelijke vermeldingen op het gebied van de politiek voor de bescherming van de persoonsgegevens, zal het Maison du Tourisme van Waals-Brabant de gebruikers die geabonneerd zijn op de mailings, daarvan per e-mail op de hoogte brengen en er hen aan herinneren dat zij zich desgewenst kunnen uitschrijven op de voormelde mailings.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

De gebruiker van de website www.beleefwaalsbrabant.be bevestigt over de nodige kennis en middelen te beschikken die nodig zijn om de website te raadplegen en te gebruiken. Hij bevestigt ook te hebben nagezien of de gebruikte informaticaconfiguratie geen virussen bevat en perfect functioneert. Bovendien bevestigt hij kennis te hebben genomen van de huidige wettelijke vermeldingen en verbindt hij er zich toe om ze te respecteren.

Als gebruiker van de website www.beleefwaalsbrabant.be verbindt u er zich toe het functioneren van de website niet te hinderen of te ontregelen, geen schade te berokkenen aan de website of aan delen ervan en geen toegang te zoeken op een frauduleuze manier.

Veiligheid

Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant verbindt er zich toe om alle mogelijke en redelijke middelen te gebruiken om de website www.beleefwaalsbrabant.be te beschermen tegen virussen en andere informaticadelicten.
Het wijst elke aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie van de gebruiker, veroorzaakt door het raadplegen en het gebruik van de functionaliteiten van haar website of van een website van derden waar ze naar verwijst.
Overigens kan het Maison du Tourisme van Waals-Brabant niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortkomen uit de onmogelijkheid voor de gebruiker om de website te raadplegen of haar functionaliteiten te gebruiken.

Inhoud van de website

Draagwijdte van de informatie op de website

De huidige website is bestemd om informatie te verspreiden over het toerisme in Waals-Brabant en het Maison du Tourisme van Waals-Brabant.
Deze laatste spant zich in om beschikbare en geverifieerde informatie ter beschikking te stellen. Het kan niettemin de gelijkaardigheid, de juistheid, de volledigheid en de actualiteit ervan niet garanderen.
Bijgevolg erkent de gebruiker van de huidige website deze informatie te gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. Het Maison du Tourisme kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen, onvolledige informatie, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die resulteert uit de raadpleging of het gebruik van de website www.beleefwaalsbrabant.be of de informatie op websites van derden waar de huidige website naar verwijst.

Indien u vergissingen vaststelt in de informatie die op de website werd gepubliceerd, dan kunt u het Maison du Tourisme van Waals-Brabant contacteren (info@destinationbw.be – 010/23 61 08).

Draagwijdte van de informatie op websites van derde partijen die vermeld worden in hypertekstlinks

De huidige website kan hypertekstlinks bevatten die verwijzen naar websites van derden. Die worden uitsluitend ter informatie gegeven.
Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant heeft geen enkele controle op de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor hun bestaan of de informatie die ze bevatten.
Bovendien betekent de aanwezigheid van hypertekstlinks die naar websites van derden verwijzen op de website www.beleefwaalsbrabant.be niet dat het Maison du Tourisme van Waals-Brabant de inhoud ervan goedkeurt of dat ze samenwerkt, op welke manier ook, met de exploitanten van deze websites.

Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant engageert zich om alle mogelijke en redelijke middelen te gebruiken om zijn websites te beschermen tegen virussen en andere informaticadelicten. Het wijst elke aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie van de gebruiker, veroorzaakt door het raadplegen en het gebruik van de functionaliteiten van haar website of van een website van derden waar ze naar verwijst. Bovendien kan het Maison du Tourisme van Waals-Brabant niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortkomen uit de onmogelijkheid voor de gebruiker om deze website te raadplegen of haar functionaliteiten te gebruiken

Draagwijdte van de informatie op websites van derden waar de website van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant op vermeld wordt als hypertekstlink.

Wanneer u op uw eigen website een hypertekstlink wil creëren die verwijst naar de website www.beleefwaalsbrabant.be, dan verzoeken wij u voorafgaandelijk contact op te nemen met het Maison du Tourisme van Waals-Brabant die u binnen de kortst mogelijke termijn alle informatie over de toelaatbaarheid zal geven.
De websites van derden waar de huidige website op vermeld wordt als hypertekstlink, zijn de enige verantwoordelijken voor de informatie op hun platform. Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant heeft geen enkele controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor hun bestaan of de informatie die ze bevatten.

Intellectuele eigendom

De website www.beleefwaalsbrabant.be, de software, de structuren, de databank, de teksten, de grafische, fotografische, klank- en video-elementen en andere componenten zijn exclusieve eigendom van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant of van derden die het  Maison du Tourisme hebben toegelaten ze te gebruiken.
Al deze elementen zijn onderworpen aan verschillende wetgevingen: bescherming van de auteursrechten en aanverwante wetgeving, merken en brevettenrecht en onder meer de wet op de juridische bescherming van de persoonsgegevens.
Elke reproductie, verspreiding of ander gebruik zonder voorafgaande en geschreven uitdrukkelijke toestemming van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant, en die het kader bepaald door deze wetten en de uitzonderingen niet respecteert, is verboden.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De website www.beleefwaalsbrabant.be en de huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het juridisch arrondissement Nivelles bevoegd.
In geval van geschil zal een gedrukte versie van de huidige wettelijke vermeldingen aanvaard worden in elke juridische of administratieve procedure.

Contactgegevens

Elke vraag of betwisting rond de website www.beleefwaalsbrabant.be of over de verwerking van persoonsgegevens gerealiseerd in het kader van de Newsletter, kan geadresseerd worden aan:


– Met de post:   
Maison du Tourisme du Brabant wallon
Place du Brabant wallon 1
1300 Wavre – Belgique
– Per e-mail:
info@destinationbw.be

Overigens herinneren wij de gebruikers eraan dat in geval van het niet respecteren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zij over de mogelijkheid tot bezwaar beschikken bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

2. Cookies

Wanneer u de website www.beleefwaalsbrabant.be raadpleegt, kan informatie geregistreerd worden in de ‘cookie’ bestanden die wij op uw computer, tablet of gsm hebben geïnstalleerd.
Deze pagina legt uit wat een cookie is, hoe wij ze gebruiken en over welke middelen u beschikt voor het beheer van de cookies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden (tracers) die een website op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet plaatst tijdens uw bezoek aan de website.

Zij bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat bij uw volgend bezoek aan de website, deze informatie niet opnieuw dient ingegeven te worden. Daardoor versnelt uw volgende toegang tot de website en wordt het surfen op deze website gemakkelijker.

Cookies kunnen slechts gelezen worden door de server van de geraadpleegde website en laten toe uw browser te herkennen tijdens uw bezoek of tijdens een later bezoek.

De cookie identificeert u niet persoonlijk maar enkel de browser van uw terminal en heeft tot geen enkele andere informatie op uw terminal toegang.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Technische en functionele cookies

–          De technische en functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de website want ze laten toe de belangrijkste functionaliteiten van de website te gebruiken.

–          De performance en functionele cookies helpen om uw surfervaring te personaliseren en gemakkelijker te maken (door bijvoorbeeld uw terminal te herkennen, de taal die u gebruikt te memoriseren, uw passage op een of andere pagina te signaleren).

Deze cookies bevatten geen enkel persoonlijk gegeven.

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden maar u kunt ook zelf uw browser configureren om cookies te aanvaarden of te blokkeren.

Dat instellen van parameters kan evenwel invloed hebben op het surfen op de website en de toegang tot bepaalde rubrieken die het gebruik van cookies vereisen (bepaalde rubrieken van de website zouden eventueel niet meer correct werken).

Hoe technische en functionele cookies beheren?

Het hulpmenu van uw browser zal u informeren op welke manier uw wensen op het gebied van cookies kunnen aangepast worden.

Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Voor Safari: http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

Voor Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Voor Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Voor de overige browsers: gelieve op te zoeken met uw browser of naar zijn website te surfen.

Analytische cookies (statistieken)

Deze cookies geplaatst door ons of onze dienstverleners (bijvoorbeeld Google Analytics) laten toe het bezoek aan de verschillende rubrieken van de website te meten en hebben de bedoeling onze website te evalueren en te verbeteren.

Deze cookies verzamelen gegevens zoals het aantal bezoekers en de tijd die ze doorbrachten op een pagina.

Deze cookies verzamelen geen enkel persoonlijk gegeven en geen individuele informatie. Zij produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes.

Sociale media cookies

Onze website bevat cookies die een link leggen met Facebook, Twitter, YouTube en andere sociale netwerken.

Deze links sturen u naar de omgeving van de verschillende sociale netwerken en hangen dus af van hun cookiepolitiek (Cookies Policies).

Wij hebben geen enkele zeggenschap over de cookies die geplaatst worden door de sociale media.

Wanneer u niet wenst dat onze websites cookies plaatsen die interactie met sociale netwerken mogelijk maken, dan kunt u uw voorkeur onmiddellijk te kennen geven op:

Gelieve ook onze voorwaarden voor het gebruik van de website (zie hiervoor) en onze politiek voor het beheer van persoonsgegevens (zie hierna) te raadplegen. Daarin vindt u de regels die wij volgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens die wij mogelijks ontvangen.

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant hecht veel belang aan het respect voor het privéleven. De verwerking van persoonsgegevens door het Maison du Tourisme van Waals-Brabant zal gebeuren overeenkomstig de politiek voor het beheer van de persoonsgegevens die hieronder vermeld wordt.

Inschrijving op de Newsletter

De inschrijving op de Newsletter gebeurt via een ad hoc link op de startpagina van de website www.beleefwaalsbrabant.be. Noteer dat het abonnement op de Newsletter niet verplicht is en niet vereist is om de inhoud van de website te raadplegen en de functionaliteiten te gebruiken.
Om de Newsletter te kunnen gebruiken in het kader van hogervermelde doelstellingen, wordt de gebruiker die zich wil abonneren gevraagd om de informatie te geven die nodig is voor een goede werking, namelijk:
– Naam;
– Voornaam;
– E-mailadres;
– Postcode en land (facultatief).

Beschrijving van de Newsletter

Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant biedt de gebruikers van deze website de mogelijkheid om zich in te schrijven voor haar Newsletter. Deze Newsletter heeft als doel de abonnees te informeren over de toeristische actualiteit in Waals-Brabant en over de activiteiten die georganiseerd of gesteund worden door het Maison du Tourisme van Waals-Brabant.
Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant heeft in het kader van deze Newsletter, de rol van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor informatieve en direct marketing doeleinden, en vervult die rol met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Duur van de geldigheid van de inschrijving en opzeg van het abonnement

De gebruiker die zich heeft ingeschreven op de Newsletter kan, op elk moment, en zonder zich te moeten verantwoorden, vragen om het abonnement stop te zetten en de informatie te verwijderen die op de lijst is opgenomen, via een link voor stopzetting van het abonnement die vermeld staat in de Newsletter.
In het geval waarbij de gebruiker zijn recht tot opzegging van het abonnement, zoals beschreven in vorige alinea, niet gebruikt, dan zullen de persoonsgegevens die opgenomen zijn in de lijst van de Newsletter bewaard worden.

Eens de procedure van opzegging van het abonnement achter de rug is, bevestigt het Maison du Tourisme van Waals-Brabant de gebruiker dat dat hij van de lijst is verwijderd en dat zijn gegevens zijn gewist.

Rechten van de gebruiker

Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant verbindt zich tot het nemen van alle nodige maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die werden overgemaakt in het kader van de Newsletter, rekening houdend met de informaticatechnieken en de al dan niet gevoelige aard van de gegevens..
Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant verbindt zich ook om de gegevens verkregen in het kader van de Newsletter niet over te maken aan derden en deze gegevens enkel te gebruiken voor doeleinden die vermeld zijn in huidige wettelijke vermeldingen. Het engageert zich ook om de gegevens niet langer te bewaren dan de termijn die beschreven is in het kader van de opzeg van het abonnement.
Het Maison du Tourisme verbindt er zich toe het recht op inzage, verbetering, verwijdering te respecteren, zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Mits bewijs van zijn identiteit kan elke gebruiker per e-mail aan het adres info@beleefwaalsbrabant.be,  aan het Maison du Tourisme van Waals-Brabant vragen om zijn rechten te kunnen uitoefenen inzake informatie, toegang en beperking. Het Maison du Tourisme zal die vraag beantwoorden binnen de 30 dagen.
Mits bewijs van zijn identiteit kan elke gebruiker per e-mail aan het adres info@beleefwaalsbrabant.be, aan het Maison du Tourisme van Waals-Brabant vragen om zijn rechten te kunnen uitoefenen inzake verbetering en verwijdering. Het Maison du Tourisme zal de vraag beantwoorden binnen de 30 werkdagen.